Privacybeleid Jong Nederland Baarlo

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan voor alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) in applicaties (computerprogramma’s) en computers bewaren. Jong Nederland Baarlo is zo’n organisatie. Wij moeten ons aan de regels in deze nieuwe verordening houden. De nieuwe verordening legt regels op over het bewaren van gegevens in digitale bestanden maar ook van gegevens in mappen op een plank of waar dan ook. 

Niet alleen Jong Nederland Baarlo heeft zich te houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook onze koepelorganisatie JongNL en verwante afdelingen. Jong Nederland Baarlo volgt daarbij het door JongNL uitgewerkte privacy beleid. Door gebruik van het JongNL leden- en leidingregistratiesysteem PION sluiten we als afdeling volledig aan bij de in de nieuwe verordering gestelde eisen aan dergelijke systemen. PION voldoet namelijk aan de gestelde eisen in de nieuwe wet. 

Hoe binnen JongNL met persoonsgegevens omgegaan wordt en hoe we ons als afdeling AVG-proof maken staat beschreven in het document 'JongNL afdelingen AVG-proof'. In dit document geeft JongNL Limburg tips over de stappen die we als afdeling of district kunnen nemen om te voldoen aan de eisen in de verordening.

Het privacy beleid, AVG, protocol datalekken en de daarbij behorende documenten zijn te vinden op:

AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming @ JongNL