Lidmaatschap

Wil je lid worden? dan ben je van harte welkom bij Jong Nederland Baarlo, wel moet je voor 1 oktober minimaal 7 jaar zijn of in groep 4 zitten.

Voor verdere informatie zie hieronder, of neem contact op met de ledenadministratie, Ruud, via: leden@jongnederlandbaarlo.nl 

Wist je trouwens dat.... je eerst gerust 2 weken/groepsbijeenkomsten kunt komen kijken of Jong Nederland wat voor je is.
Daarna vindt pas de definitieve aanmelding plaats.

 

Overzicht van de leeftijdsindeling van onze groepen (2022-2023)

Groep

Tijdstip

Geboren na:

en vóór:

Nieuwe groep

Vrijdag: 19:00 - 20:15u

01-10-2014

31-09-2015 (of zit je in groep 4)

Speurneuzen

Vrijdag: 19:00 - 20:15u

01-10-2013

31-09-2014 (of zit je in groep 5)

Floddertjes

Maandag: 19:00 - 20:15u 

01-10-2012

31-09-2013 (of zit je in groep 6)

Marshmallows

Donderdag: 19:00 - 20:30u

01-10-2011

31-09-2012 (of zit je in groep 7)

Krangsöm

Woensdag: 19:00 - 20:30u

01-10-2010

31-09-2011 (of zit je in groep 8)

Grizzly's

Woensdag: 19:00 - 20:30u

01-10-2009

31-09-2010

Bengels

Dinsdag: 19:00 - 20:30u

01-10-2008

31-09-2009

Kwaekers

Dinsdag: 19:00 - 20:30u

01-10-2007

31-09-2008

Muppets/Daltons

Maandag: 19:00 - 20:30u

01-10-2005

31-09-2007

 

Contributie

De contributie voor een heel seizoen Jong Nederland bedraagt € 85,00 (2022-2023).

De contributie wordt in twee termijnen afgerekend, en wel:

Aanvang seizoen, 30 september € 42,50
31 januari van het nieuwe jaar € 42,50

 

In de contributie zijn in principe alle kosten doorberekend. Activiteiten worden verder betaald door Jong Nederland en extra inkomsten, o.a. van de sponsoractie. Indien dit niet toereikend is, kan het zijn dat een extra bijdrage van de ouders gevraagd wordt. Dit is bijvoorbeeld bij de kosten voor de busjes naar het seniorenweekend in de Ardennen. De deelnemers aan het grote zomerkamp betalen een bedrag extra aan kampgeld en eventueel reiskosten. Verder dienen de leden uiteraard zelf voor hun zakgeld te zorgen.

 

Algemene bepalingen:

- Aan- en afmeldingen van leden dienen aan de ledenadministratie, Ruud, via leden@jongnederlandbaarlo.nl doorgegeven te worden.
- Bij tussentijdse afmelding vindt geen terugbetaling van contributie plaats.
- Voor vragen rondom contributie betalingen kunt u terecht bij onze penningmeester, Bart, via bart@jongnederlandbaarlo.nl

Voor de volledigheid vermelden wij hier de bankrekeningnummers van JN Baarlo:

Rabobank Venlo e.o. NL95 RABO 0103 9086 25

Uniform: JN trui en T-shirt

Jong Nederland Baarlo heeft een eigen 'uniform'.

Voor de leden een kobaltblauwe trui én een donkergroen T-shirt;
Voor de leiding een donkerblauw vest of trui en een poloshirt.

 

Waarom een 'uniform'?

1. laten zien bij welke vereniging je bent
2. de herkenbaarheid van JN Baarlo met een eigen logo
3. door het uniform laten zien dat we bij elkaar horen
4. sportieve trui / T-shirt bij sport en tocht

Het is verplicht dat alle leden van Jong Nederland een Jong Nederland trui én T-shirt hebben; zeker voor aanvang van weekendkampen, zomerkamp, toernooien en andere grote activiteiten.

 

Uniformen zijn te verkrijgen bij Saskia, tel. 077-477 0075.

Vervoer bij activiteiten

Bij activiteiten als Klein Zwitserland, weekendkampen, districtactiviteiten e.e.a. worden de ouders verzocht om de kinderen zelf op het afgesproken tijdstip naar plaats van bestemming te brengen.

Wanneer ouders / leiding het vervoer van de leden mee verzorgen, dienen zij er uiteraard voor te zorgen dat hun auto W.A. verzekerd is en er voldoende gordels (ook op de achterbank) aanwezig zijn. Ook moeten zij een inzittendenverzekering hebben.

Dat verkeersregels en maximumsnelheid in acht genomen moeten worden is natuurlijk vanzelfsprekend.

Het staat buiten kijf dat eventuele verkeersboetes door de betreffende chauffeur zelf betaald moeten worden.