Organisatie van Jong Nederland Baarlo

Het werk van Jong Nederland is niet mogelijk zonder de inzet van onze vrijwilligers. Wekelijks zijn onze leidsters, leiders, commissieleden, klusploeg en bestuur in de weer om alle activiteiten mogelijk te maken. Daarnaast zijn er verschillende vrijwilligers die ons ondersteunen met bijzondere activiteiten, denk daarbij bijvoorbeeld aan onze keukenploeg, ouders en oud-leiding. Meer informatie hierover vinden jullie hieronder.

Bestuur

Het bestuur van Jong Nederland Baarlo wordt gevormd door:

  Voorzitter vacature
  Vicevoorzitter vacature
  Secretaris Cindy
  Penningmeester Bart 
  Bestuursleden Ruud 
    Tessa 
    Mark 
    Steffie 
    Bennie 

 

Ieder bestuurslid is verantwoordelijk voor zijn/haar taak, evt. met ondersteuning van een commissie.
Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.


Leiding

Onze groepen worden gedraaid door onze leiders en leidsters. Wekelijks zetten zij zich met enthousiasme in voor een geslaagde groepsbijeenkomst. Daarnaast organiseren zij de weekenden en verschillende aanvullende activiteiten.

Wie onze leiders en leidsters allemaal zijn vindt je bij de verschillende groepen terug.

Lijkt het jou ook leuk om, samen met andere leiding, elke week een leuke, gezellige en spannende avond voor een groep kinderen of jongeren te organiseren? Neem dan contact op via info@jongnederlandbaarlo.nl 

Uniform: JN trui en T-shirt

Jong Nederland Baarlo heeft een eigen 'uniform'.

Voor de leden een kobaltblauwe trui én een donkergroen T-shirt;
Voor de leiding een donkerblauw vest of trui en een poloshirt.

 

Waarom een 'uniform'?

1. laten zien bij welke vereniging je bent
2. de herkenbaarheid van JN Baarlo met een eigen logo
3. door het uniform laten zien dat we bij elkaar horen
4. sportieve trui / T-shirt bij sport en tocht

Het is verplicht dat alle leden van Jong Nederland een Jong Nederland trui én T-shirt hebben; zeker voor aanvang van weekendkampen, zomerkamp, toernooien en andere grote activiteiten.

 

Uniformen zijn te verkrijgen bij Saskia, tel. 077-477 0075.

Diverse taken nader belicht

 

Ledenadministratie

Aan- en afmelden, adreswijzigingen, wijziging verzekeringsnummers e.d. van leden dienen altijd doorgegeven te worden aan de ledenadministratie. Bij Ruud via leden@jongnederlandbaarlo.nl 

  

Beheercommissie / Klusploeg: onderhoud blokhut 

Onderhoud en beheer van inventaris, blokhut en terrein:

Saskia, Jo, Ger en Pieter, in nauwe samenwerking met de klusploeg.
 

"Woensdag Klusdag"

Onze blokhut en buitenterrein liggen er mooi bij. Dat vraagt echter heel wat aandacht en werk om dat zo te houden, ook naar de toekomst toe. Op de woensdagmiddagen zet onze klusploeg zich hier voor in:

Jan, Hay, John, John, Jack, Pieter, Jo, Jan en Wim.

 

Verhuur blokhut en materialen

Beheerder/reserveringen bij Jo, 06-10424331 / verhuur@jongnederlandbaarlo.nl

2e beheerder: Paul

Behalve het gebouw kan men ook buitentafels/banken en hangtafels huren

 

Tentencommissie

Voor de tenten hebben we een speciale tentencommissie, bestaande uit Jo, Koen, Paul, Richard en Stefan.

 

Kampstaf

Organiseert het zomerkamp.

Bestaat uit: Saskia, Ben, Yvonne, Stef en Jo.

Voor vragen rondom het kamp kunt u contact opnemen via kampstaf@jongnederlandbaarlo.nl

 

Keukenstaf

Jong Nederland Baarlo heeft tijdens het zomerkamp de beschikking over een eigen keukenbrigade. Deze mensen zorgen er voor dat er er iedere dag heerlijk eten en drinken is. Afgelopen jaar kookten voor ons:

Keuken Someren 2022: Eric, Joke, Ria, Ger, Paul, Wim en Pieter.

 

Groepsbegeleiding

De groepsbegeleiding volgt de groepen, begeleidt en ondersteunt de leiding, coördineert de weekendkampen. Verder houden zij zich bezig met het plannen van grotere activiteiten en coördineren hiervan, schema's maken van een opbouw in de activiteiten voor de groepen en het zoeken van nieuwe activiteiten.

Bestaat uit: Saskia, Tessa, Yvonne en Inge.

 

Activiteitencoordinatie 

Activiteitenadministratie: opgaven van activiteiten en weekenden.

Voor opgave en vragen rondom activiteiten kunt u contact opnemen met Saskia via deelname@jongnederlandbaarlo.nl 

 

Sjorro's

Onderhoud en beheer van hout en touw materialen, ondersteunen bij groepsbijeenkomsten.

Bestaat uit: Ruud, Marco en Roy.

  

PR & Sponsoring

Houden zich bezig met de publicaties op de website en social media, sponsoractie, samenstellen jaarlijks informatieboekje, e.d.

Wilt u Jong Nederland Baarlo graag sponsoren dan kunt u contact opnemen met sponsoring@jongnederlandbaarlo.nl 

 

Veiligheid / EHBO

Het in kaart brengen en onderhouden van veiligheidszaken, zoals die door de overheid verplicht worden gesteld.