Organisatie van Jong Nederland Baarlo

Het werk van jong Nederland is niet mogelijk zonder de inzet van onze vrijwilligers. Wekelijks zijn onze leidsters, leiders, commissieleden, klusploeg en bestuur in de weer om alle activiteiten mogelijk te maken. Daarnaast zijn er verschillende vrijwilligers die ons ondersteunen met bijzondere activiteiten, denk daarbij bijvoorbeeld aan onze keukenploeg, ouders en oud-leiding. Meer informatie hierover vinden jullie hieronder:

Bestuur

Het bestuur van Jong Nederland Baarlo wordt gevormd door:

  Voorzitter vacature
  Vicevoorzitter vacature
  Secretaris Saskia op het Veld
  Penningmeester Bart van den Beuken
  Bestuursleden Ruud Kuypers
    Tessa Demandt
    Mark Nouwen
    Steffie Coenen
    Bennie Driessen
    Cindy van Wylick

 

Ieder bestuurslid is verantwoordelijk voor zijn/haar taak, evt. met ondersteuning van een commissie.
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.


Leiding

Onze groepen worden gedraaid onder leiding van onze leid(st)ers. Wekelijks zetten zij zich met hun enthousiasme en inzet in voor een geslaagde groepsbijeenkomst. Daarnaast organiseren zij de weekenden en verschillende aanvullende activiteiten.

Wie onze leiders en leidsters allemaal zijn vindt je bij de verschillende groepen terug.

Lijkt het jou ook leuk om, samen met andere leiding, elke week een leuke, gezellige en spannende avond voor een groep kinderen of jongeren te organiseren? Neem dan contact op met tessa@jongnederlandbaarlo.nl

Uniform: JN trui en T-shirt

Jong Nederland Baarlo heeft een eigen 'uniform'.

Voor de leden een kobaltblauwe trui én een donkergroen T-shirt;
Voor de leiding een donkerblauw vest of trui en een poloshirt.

 

Waarom een 'uniform'?

1. laten zien bij welke vereniging je bent
2. de herkenbaarheid van JN Baarlo met een eigen logo
3. door het uniform laten zien dat we bij elkaar horen
4. sportieve trui / T-shirt bij sport en tocht

Het is verplicht dat alle leden van Jong Nederland een Jong Nederland trui én T-shirt hebben; zeker voor aanvang van weekendkampen, zomerkamp, toernooien en andere grote activiteiten.

 

Uniformen zijn te verkrijgen bij Saskia op het Veld, tel. 077-477 0075.

Diverse taken nader belicht

 

Ledenadministratie

Aan-afmelden, adreswijzigingen, wijziging verzekeringsnummers e.d. van leden dienen altijd doorgegeven te worden aan de ledenadministratie.

  Ledenadministratie Ankie Gielen

  

Onderhoud blokhut / tenten

Onderhoud en beheer van inventaris, blokhut en terrein:

Jo Gielen, Paul Boonen en Richard Zuidgeest, in nauwe samenwerking met de klusploeg.

Voor de tenten hebben we een speciale tentencommissie, bestaande uit Jo Gielen, Koen Beurskens, Paul Boonen en Richard Zuidgeest.

 

Verhuur blokhut en materialen

Beheerder/reserveringen bij Jo Gielen, 06 10 42 43 31 / verhuur@jongnederlandbaarlo.nl

2e beheerder: Paul Boonen

Behalve het gebouw kan men ook buitentafels/banken en hangtafels huren

 

Klusploeg

"Woensdag Klusdag"

Onze blokhut en buitenterrein liggen er mooi bij. Dat vraagt echter heel wat aandacht en werk om dat zo te houden, ook naar de toekomst toe. Op de woensdagmiddagen zet onze klusploeg zich hier voor in:

Jack Wilmer, John van Betteraij, Pieter Nillesen, Jo Gielen, John Coenen, Haij Fleuren, Jan Gielen.

 

Keukenstaf

Jong Nederland Baarlo heeft tijdens een zomerkamp de beschikking over een eigen keukenbrigade. Deze mensen zorgen er voor dat er er iedere dag opnieuw op gezette tijden wat te eten en te drinken is. Afgelopen jaar kookten voor ons:

Keuken Haelen: Eric Vestjens, Joke v/d Werf, Ria Beurskens, Ger Geurts en Pieter Nillesen.

 

Groepscommissie / begeleiding leiding/leden

Taak: volgen van de groepen, coördineren weekendkampen, begeleiden nieuwe leiding en cursussen aanbieden aan leiding, leiding ondersteunen in geval van problemen, tevens coördinatie van grote activiteiten voor de leiding. Waar gewenst kan hierin ondersteuning gevraagd worden.

 

Activiteiten

Taak: plannen van grotere activiteiten en coördineren hiervan, schema maken van opbouw activiteiten voor de groepen, zoeken nieuwe activiteiten, begeleiden weekendkampen, organisatie kamp, aanschaf en onderhoud van binnen- en buitenspellen, creatieve technieken, hout en touw (sjorren), kampvuurtechnieken en tochttechnieken (o.a. kaart en kompas). Ook kan de leiding verzoeken om begeleiding van een groepsbijeenkomst

 

PR & Sponsoring

Taak: publicaties, website, sponsoractie, samenstellen jaarlijks informatieboekje, e.d.

 

Contacten overheid (o.a. gemeente)

 

 

Veiligheid

Het in kaart brengen en onderhouden van veiligheidszaken, zoals die door de overheid verplicht worden gesteld.