Stichting Leergeld

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Uit een onderzoek van de Kinderombudsman blijkt dat maar liefst 1 op de 9 kinderen in Nederland  – ook in Peel en Maas – opgroeit in armoede. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!

Leergeld Peel en Maas, onderdeel van de landelijke Stichting Leergeld, biedt kinderen in de leeftijd van 4 – 21 jaar, van wie de ouders een laag inkomen hebben (tot maximaal 120% van het bijstandsniveau), hulp onder andere door het betalen van contributies voor verenigingen op het gebied van sport en cultuur. Verder kan Leergeld, afhankelijk van de behoefte en het beschikbare budget, de benodigde sportkleding toekennen.

Leergeld Peel en Maas werkt nauw samen met het JeugdFondsSport en het JeugdFondsCultuur. Een aanvraag die onder de doelstelling van een van deze fondsen valt, wordt door de coördinator van Leergeld daar aangemeld. 

Leergeld Peel en Maas geeft geen geld aan de ouders, maar betaalt rechtsreeks aan school, vereniging of leveranciers.

Een aanvraagformulier vindt u op de website www.leergeld.nl/peelenmaas